Přihláška pro vytisknutí ve formátu .doc

Pro přihlášení k závodu Brněnská padesátka České spořitelny 2003 stáhněte si a vyplňte, prosím, formulář. 
Startovné pro dopředu platící účastníky (viz Informace) činí 300,- Kč. 
Částka musí být připsána na účet do 10. června 2003 včetně.  
 

Spolu s vyplněním přihlašovacího formuláře prohlašuji:

Zúčastňuji se Brněnské padesátky České Spořitelny 2003 jako závodník. Beru na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu, jehož pravidla budu v průběhu závodu dodržovat. Jsem si vědom, že moje účast v tomto závodě bude ode mě vyžadovat velké psychické a fyzické vypětí. Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, která by této účasti bránila. Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že nesu veškerou zodpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne mně, pořadateli nebo třetím osobám před, během, či po závodě. Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle nebo ho zanechám v občerstvovacích stanicích a u pořadatelů na trati.

www.tricka.net